ORGANIZACIJE

Juventas


Juventas

Sportska organizacija
Omladinskih brigada 6
020 657 098; 067 346 605
juventas@t-com.me; juventascg@gmail.com
Opšte informacije o organizaciji
Juventas (ranije Omladinski kulturni centar - OKC Juventas) je nevladina organizacija osnovana 29. januara 1996. godine u Podgorici. Te godine je grupa studenata koje je finansijski pomogao Institut za otvoreno društvo Crne Gore započela rad na Omladinskom magazinu Juventas. Cilj je bio stvaranje medija rezervisanog za ideje, interesovanja i probleme mladih. Juventas je nastao iz pomenute inicijative. Misija Juventasa je da animira što veći broj mladih ljudi da budu aktivni sudionici u procesu donošenja odluka vezanih za kreiranje i ostvarivanje njihove budućnosti.