ORGANIZACIJE

Aktivna zona


Aktivna zona

Sportska organizacija
Nikole Lekića 4
041 241 419
info@aktivna zona.me
Opšte informacije o organizaciji
Aktivna zona je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija koja okuplja grupu kreativnih ljudi, uvijek motivisanih za nove akcije. U oblast djelovanja Aktivne zone spadaju: zaštita životne sredine, ljudskih i manjinskih prava, prava životinja, podsticanje volonterizma kod mladih i razni oblici neformalne edukacije, uključujući seminare, tribine, edukativne kurseve.